Hội giảng cấp trường: Bài học STEM – Tháng 10/2023

  Thực hiện kế hoạch tháng 10/2023 của Trường Tiểu học Vinh Kim A, nhà trường có tổ chức nhiều hoạt động tích cực dành cho giáo viên và học sinh. Trong số các hoạt động đó, nổi bật là hội giảng cấp trường về bài học STEM lớp 1 cụ thể là bài: Dụng cụ so sánh số trong phạm vi 10. Đây là bài dạy đầu tiên về STEM của trường nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm để các khối lớp từ 1, 2, 3, 4, 5 thực hiện 4 chủ đề trong năm học 2023 – 2024. Sau đây là một số hình ảnh qua bài học:

1. Hoạt động: Mở đầu (Xác định vấn đề).

HÌNH 1.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền).

HÌNH 2

3. Hoạt động: Luyện tập và vận dụng.

HÌNH 3

HÌNH 4

Qua bài học STEM học sinh đã hoàn thành sản phẩm: Dụng cụ so sánh số đáp ứng được 3 tiêu chí: Có hai thanh cố định có thể xoay được khi so sánh; Chắc chắn, cân đối, sử dụng được nhiều lần; Sản phẩm có trang trí đẹp. Các em còn được sử dụng chính sản phẩm dụng cụ so sánh số của nhóm mình làm nên để vận dụng vào các bài tập về so sánh số trong phạm vi 10 ngay tại lớp.

Bài dạy của cô Lê Thị Vui giáo viên dạy lớp 1/5 đã được các đồng nghiệp đánh giá cao cụ thể như: Chuẩn bị tốt kế hoạch bài hoc STEM, sử dung tốt phiếu bài tập và nguyên vật liệu cho tiết dạy. Kế hoạch và tài liệu dạy học đầy đủ, tranh màu đẹp, phù hợp. Dạy đúng quy trình của bài dạy STEM, vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học. Tiến trình dạy học diễn ra nhẹ nhàng, hợp lí. Bao quát lớp tốt. Học sinh tham gia hoạt động tích cực, hoàn thành tốt các sản phẩm theo tiêu chí của giáo viên đưa ra. Học sinh vận dụng tốt sản phẩm để thực hành so sánh số.

Sau tiết hội giảng cấp trường này sẽ là bài học quý báu, là hành trang để các thầy, cô chuẩn bị tốt nội dung bài học STEM trong các tiết hội giảng, thao giảng sắp tới./.

                                                                     Người thực hiện: Nguyễn Văn Nhân